Page under construction

Responsive Image

Varning

Risk för felaktig blodsockermätning

Patienter som använder Polithera (Icodextrin) peritonealdialyslösning kan få felaktiga blodsockervärden när de använder vissa blodsockermätare och testremsor.
Använd ENDAST mätare och testremsor som är glukosspecifika.  Dessa metoder är vanliga i kliniska laboratorier. 
Termen "glukosspecifik" tillämpas på mätare och testremsor som inte påverkas av maltos eller vissa andra sockerarter [1-4]. Eftersom Polithera (Icodextrin) peritonealdialyslösning resulterar i förhöjda blodnivåer av maltos [1] ska endast glukosspecifika mätare och testremsor användas.
ANVÄND INTE mätare eller testremsor som använder glukosdehydrogenas med pyrrolokinolinkinon (GDH-PQQQ) [5-6], medan användningen av en mutantvariant av GDH-PQQQ (Mut Q-GDH) verkar eliminera maltosinterferens [7-8].
Dessa metoder kan leda till falskt förhöjda blodsockervärden hos patienter som använder Polithera (Icodextrin) på grund av maltosinterferens.  Falskt förhöjda blodsockervärden kan maskera sann hypoglykemi eller leda till felaktig diagnos av hyperglykemi och orsaka livshotande händelser [4-5].
Andra metoder, som glukosoxidas (GO), glukosdehydrogenas flavin-adenin dinukleotid (GDH-FAD) och glukosdehydrogenas nikotinamid-adenin dinukleotid (GDH-NAD) verkar inte påverkas alls eller i mindre utsträckning av maltosinterferens och bör därför föredras [9-10].
Se märkningen på BÅDE glukosmätaren och testremsorna som används för att avgöra vilken typ av metod som ska användas för att övervaka blodsockervärdena.  Kontakta glukosmätarens och testremsornas tillverkare för att fastställa vilken metod som ska användas om du är osäker.
Viktig information om Polithera (icodextrin) och glukosmätare och testremsor finns på länkarna nedan.  Detaljer om tillverkare av glukosmätare och produktkompatibilitet med Polithera (icodextrin) finns i den landsspecifika listan över glukosmätare (under "Ytterligare länkar").
Eventuella biverkningar ska rapporteras till Läkemedelsverket. Rapporteringsformulär och information finns på  www.lakemedelsverket.se
Eventuella biverkningar som rör produkter från Vivisol srl kan också rapporteras till pharmacovigilance@vivisol.itLITTERATURFÖRTECKNING

 1. Moberly JB, Mujais S, Gehr T, Hamburger R, Sprague S, Kucharski A, Reynolds R, Ogrinc F, Martis L, Wolfson M. Pharmacokinetics of icodextrin in peritoneal dialysis patients. Kidney Int Suppl 2002; 81:S23-33. https://www.kidney-international.org/article/S0085-2538(15)48816-7/fulltext.

 2. Schleis TG. Interference of maltose, icodextrin, galactose, or xylose with some blood glucose monitoring systems. Pharmacotherapy 2007; 27:1313-21. https://doi.org/10.1592/phco.27.9.1313.

 3. Floré KM, Delanghe JR. Analytical interferences in point-of-care testing glucometers by icodextrin and its metabolites: an overview. Perit Dial Int 2009; 29:377-83. https://doi.org/10.3747/pdi.2008.00285.

 4. Galante O, Abriel A, Avnun LS, Rugachov B, Almog Y. Severe unrecognised hypoglycaemia presenting as pseudonormoglycaemia and unexplained coma in two patients with renal failure. BMJ Case Rep 2009; doi: 10.1136/bcr.07.2008.0416.

 5. Frias JP, Lim CG, Ellison JM, Montandon CM. Review of adverse events associated with false glucose readings measured by GDH-PQQ-based glucose test strips in the presence of interfering sugars. Diabetes Care 2010; 33:728-9. doi: 10.2337/dc09-1822.

 6. Tsai CY, Lee SC, Hung CC, Lee JJ, Kuo MC, Hwang SJ, Chen HC. False elevation of blood glucose levels measured by GDH-PQQ-based glucometers occurs during all daily dwells in peritoneal dialysis patients using icodextrin. Perit Dial Int 2010; 30:329-35. https://doi.org/10.3747/pdi.2008.00285.

 7. Dogan K, Kayalp D, Ceylan G, Azak A, Senes M, Duranay M, Yucel D. Falsely Elevated Glucose Concentrations in Peritoneal Dialysis Patients Using Icodextrin. J Clin Lab Anal 2016; 30:506-9. doi: 10.1002/jcla.21887.

 8. Chakraborty PP, Patra S, Bhattacharjee R, Chowdhury S. Erroneously elevated glucose values due to maltose interference in mutant glucose dehydrogenase pyrroloquinolinequinone (mutant GDH-PQQ) based glucometer. BMJ Case Rep 2017; doi: 10.1136/bcr-2017-219928.

 9. Perera NJ, Stewart PM, Williams PF, Chua EL, Yue DK, Twigg SM. The danger of using inappropriate point-of-care glucose meters in patients on icodextrin dialysis. Diabet Med 2011; 2810:1272-6.  https://doi.org/10.1111/j.1464-5491.2011.03362.x.

 10. Lan K, McAferty K, Shah P, Lieberman E, Patel DR, Cook CB, La Belle JT. A disposable tear glucose biosensor--part 3: assessment of enzymatic specificity. J Diabetes Sci Technol. 2011; 5:1108-15; doi: 10.1177/193229681100500511.

Produktmärkning

Viktig säkerhetsinformation

Ytterligare länkar

 • Landsspecifika länkar för mätare
 • Myndigheten för läkemedels- och hälsovårdsprodukter : www.lakemedelsverket.se